Závěrečné zkoušky

V souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny termíny pro konání náhradních a opravných zkoušek.