Termíny konání opravných a náhradních závěrečných zkoušek

Ředitel školy v souladu s § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, stanovil termíny pro konání opravných a náhradních zkoušek. Termíny zkoušek naleznete zde.