bližší informace k přijímacímu řízení 2020

Informace ředitele školy k průběhu a zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek 2020 pro studium zvoleného oboru ve školním oce2020/2021(PDF)