Slévač

Co se naučíš?

 • provádět tavbu, vypočítat vsázku do tavicího agregátu
 • znát zákonitosti tuhnutí kovů a jejich smršťování
 • vyrábět formy a jádra
 • číst strojnické výkresy a získávat údaje potřebné pro výrobu odlitku
 • ručně i strojně vyrábět jádra a formu, ovládat slévárenské technologie výroby odlitků
 • odlévat odlitky
 • pracovat ve velínu pro řízení toků formovacích hmot
 • součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 311 W01

Kde se uplatníš?

 • absolventi jsou připraveni především tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • absolventi se uplatní v povoláních a pozicích slévač, kovolijec, průmyslový keramik

Jak dlouho budeš studovat?

 • 3 roky v denní formě vzdělávání
 • 1 rok ve zkráceném denním studiu pro uchazeče se středním vzděláním s maturitou nebo výučním listem

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s výučním listem

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • každý uchazeč musí absolvovat přijímací pohovor
 • úspěšně ukončená základní škola s alespoň průměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru

Jaký je způsob ukončení vzdělávání?

 • vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace?

 • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list vydaný firmou TOS VARNSDORF a.s.
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence v oblasti práce na CNC strojích

Můžeš dále studovat?

 • budou-li v průběhu studia Tvé studijní výsledky na potřebné úrovni vyžadované u maturitních oborů, bude Ti v případě Tvého zájmu umožněno přestoupit do maturitního oboru
 • úspěšně složená závěrečná zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu nástavbového oboru na střední škole, které je zakončené maturitní zkouškou

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?