Návrat do školních lavic

V rámci rozvolnění opatření je v měsíci červnu umožněn návrat do školy a dílen v rámci konzultací i nižším ročníkům. Bližší informace a rozvrh konzultací je studentům zasílán e-mailem. Zájemci o konzultace se řídí podmínkami stanovenými ředitelem školy. Při prvním příchodu předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Články ze školy