Maturitní zkoušky

Plán maturitních zkoušek pro školní rok 2019/20

23-41-M/01        Strojírenství       

Státní zkouška:                                                                             Profilová zkouška:

Český jazyk a literatura                                                           Strojírenská technologie (ústní)

Volitelný                                                                                         Matematika (ústní)

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) nebo Matematika                         Praktická zkouška z OP (praktická)

 

23-45-L/01          Mechanik seřizovač

Státní zkouška:                                                                             Profilová zkouška:

Český jazyk a literatura                                                           Technologie (ústní)

Volitelný                                                                                         Matematika (ústní)

Cizí jazyk (AJ nebo NJ) nebo Matematika                          Praktická zkouška Z OV (praktická)

 

Ke stažení: