Září v naší škole

Po roce a půl distančního vzdělávání a omezení všech mimoškolních aktivit se v září vrátila škola a spolu s ní i studenti vrátili do normálního provozu. Díky tomu mohl proběhnout adaptační kurz prvních a druhých ročníku i exkurze čtvrtých ročníků do Metalurgie Rumburk..

 

Adaptační kurz prvních ročníků a druhého ročníku učebních oborů

Od středy 15. do pátku 17. září proběhl tradiční adaptační kurz prvních ročníků ve Sloupu v Čechách pod vedením již zkušených lektorů vedených Ladislavem Špačkem. K prvním ročníkům byli díky dotačnímu programu zařazeni také druháci učňové, kteří o svůj adaptační kurz minulý rok přišli vinou pandemie.

V programu krom tradičních ledolamkových her byly i velmi populární sporty, jako například bubble football nebo laser game. Zejména tyto dvě aktivity patřily mezi absolutně nejoblíbenější. Adrenalin byl vyplaven během slaňování ze skály a dalších lanových aktivit, které byly připraveny v nedalekém lese. Pěší výlet do lesního divadla a vyhlídku nad ním zvládli všichni bez problému i díky počasí, které se na tu chvilku až zázračně umoudřilo. Takže i po tomto výletě si mohli zájemci užít plážový volejbal nebo ping-pong. Lukostřelba a paintballová pistole přišly na řadu po výletě. Aby sportování nebylo málo, připravil učitel tělesné výchovy David Průcha i ranní běhy pro zájemce.

Strava i ubytování ve volnočasovém středisku Obzor byly na velmi dobré úrovni. Studenti měli zajištěný celý den pitný režim a plnou penzi včetně svačiny.

Za pedagogický doprovod děkujeme Ladislavu Špačkovi a jeho instruktorům za výborně připravený program a středisku Obzor za pobyt a servis.

Exkurze do firmy METALURGIE Rumburk s. r. o.

Ve dnech 3. září 2021 a 17. září 2021 navštívili studenti naší školy - třídy 3 ESO, 4 MS a 4 ST slévárnu METALURGIE RUMBURK s. r. o., která je dceřinou společností firmy TOS Varnsdorf a. s. Studenti se podrobně seznámili s historií a současným vývojem firmy, s jejím výrobním programem – litím odlitků ze šedé litiny a následnými úpravami těchto odlitků.

Slévárna Metalurgie Rumburk je tradiční slévárnou šedé a tvárné litiny.

V letech 2018-2020 prošla náročnou rekonstrukcí. Byla vystavena dvoulodní hala čistírny odlitků a hala těžké jaderny. Byl pořízen nový vytloukací rošt a rotační tavící pec, která pojme až 5 tun taveniny.

Tato exkurze umožnila studentům ověřit znalosti získané ze školy a z učebnic ve skutečné výrobě.

Velké poděkování za perfektní průběh exkurze a vyčerpávající výklad patří především Ing. Václavu Kročilovi a Ing. Janu Bredlovi.

Ing. Jitka Pagáčová a Ing. Soňa Bednářová

 

Články ze školy