Projekty

Učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských oborů – učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007968

Celý článek


Učebna metrologie a technického měření 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů – učebna metrologie a technického měření“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007986

Celý článek


Učebna mechatroniky 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – mechatronika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011492

Celý článek


Učebna elektrotechnických předmětů 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – elektrotechnika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011497

Celý článek