Projekty

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3. plánu národní obnovy 21.03.2022

Škola se zapojila do výzvy na podporu doučování

Celý článek


Vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem 11.01.2021

Název projektu: "Vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014526

Celý článek


Dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky 11.01.2021

Název projektu: "Dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014564

Celý článek


Učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských oborů – učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007968

Celý článek


Učebna metrologie a technického měření 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů – učebna metrologie a technického měření“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007986

Celý článek


Učebna mechatroniky 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – mechatronika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011492

Celý článek


Učebna elektrotechnických předmětů 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – elektrotechnika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011497

Celý článek