Projekty

Vytvoření dílen praktického vyučování 13.05.2024

Ve škole vznikají nové dílny odborného výcviku.

Celý článek


Digitalizujeme školu 03.06.2023

Škola se zapojila do projektu, který přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Celý článek


Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3. plánu národní obnovy 21.03.2022

Škola se zapojila do výzvy na podporu doučování

Celý článek


Vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem 11.01.2021

Název projektu: "Vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014526

Celý článek


Dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky 11.01.2021

Název projektu: "Dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014564

Celý článek


Učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských oborů – učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007968

Celý článek


Učebna metrologie a technického měření 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů – učebna metrologie a technického měření“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007986

Celý článek


Učebna mechatroniky 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – mechatronika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011492

Celý článek


Učebna elektrotechnických předmětů 10.04.2019

Název projektu: "Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských a elektrotechnických předmětů – elektrotechnika", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00011497

Celý článek