Učebna CAD/CAM systémů a učebna ICT

Projekt je zaměřen na vybavení odborných učeben ICT a CAD/CAM systémů. Jedná se o nákup technického vybavení, tj. výpočetní techniky vč. softwaru, které zlepší klíčové kompetence cílové skupiny v oblasti vzdělávání ICT a CAD/CAM systémů, podpoří rozvoj těchto kompetencí u studentů v rámci odborné výuky a podchytí zájem studentů o praktické dovednosti v rámci zájmového vzdělávání.