2. kolo přijímacího řízení

SPŠ TOS Varnsdorf vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

1. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač       počet volných míst 4

2. 23-51-H/01 Strojní mechanik          počet volných míst  2

Přihlášky odevzdávejte na sekretariát školy, recepci TOS Varnsdorf nebo zašlete poštou na adresu SPŠ TOS Varnsdorf, Říční 1774 do 23.5.2019.

Přijímací pohovory pro uchazeče o obor Strojní mechanik se budou konat 28.5.2019  od 14:00 hod v budově školy.

Uchazeči o obor Mechanik seřizovač doloží k přihlášce na obor výsledky testů jednotných přijímacích zkoušek (matematika a český jazyk z prvního kola).

Kritéria přijímacího řízení dostupná https://www.spstosvarnsdorf.cz/cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-2018-2019.html

 

Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 28.5.2019 na recepci TOS Varnsdorf a.s. a na místě umožňující vzdálený přístup (www. spstosvarnsdorf.cz).