Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020

  • Informace k přijímacímu řízení 2019 (PDF)
  • Otevírané obory a počty přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020 (PDF
  • Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory ( PDF)

  • Kritéria přijímacího řízení pro učební obory ( PDF)

  • Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku - ČESKÝ JAZYK (PDF)  a MATEMATIKA (PDF)