Pedagogický sbor

Ing. Jiří Bajan

zástupce ředitele, učitel odborných předmětů

třídní učitel 2ST

Email: jiri.bajan@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 802, 773 798 380

Ing. Věra Bartáková

učitelka odborných předmětů

třídní učitelka 1EO

Email: vera.bartakova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 806, 737 826 352

Ing. Soňa Bednářová

učitelka odborných předmětů

třídní učitelka 2MSE

Email: sona.bednarova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 806, 605 488 152

Ing. Tomáš Beran

učitel odborných předmětů

Email: tomas.beran@spstosvarnsdorf
Telefon:

Bc. Květa Fojtíčková

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

třídní učitelka 3EO

Email: kveta.fojtickova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 807, 607 181 657

Ing. Martina Hendrychová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

třídní učitelka 4MSE

Email: martina.hendrychova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 804, 777 241 401

Ing. Milan Hindrák

učitel odborných předmětů

Email: milanhindrak@seznam.cz
Telefon:

Bc. Martin Horčík

učitel odborných předmětů

třídní učitel 2EO

Email: martin.horcik@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 804,722 292 570

Ing. František Hricz

ředitel, učitel odborných předmětů

Email: frantisek.hricz@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 800, 606 959 184

Mgr. Michael Huml

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: michael.huml@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 804

Pavel Kamenický

učitel odborných předmětů

Email: pkamenic@tosvarnsdorf.cz
Telefon: 733 169 961

Bc. Aneta Kubrová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: aneta.kubrova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon:

Bc. Rostislav Lassig

učitel odborných předmětů

třídní učitel 1MSE

Email: rostislav.lassig@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 808

Bc. Ivana Lassigová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: ivana.krejcova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 807, 721 012 852

Ladislav Lhoták

učitel odborného výcviku a praxe

Email: ladislav.lhotak@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 606 204 479

Ing. Jitka Pagáčová

učitelka odborných předmětů

třídní učitelka 1ST+1SL

Email: jitka.pagacova@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 805, 728 611 642

Mgr. David Průcha

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

třídní učitel 3MSE

Email: david.prucha@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 804, 723 099 416

Ing. Josef Šilhavý

učitel odborných předmětů

Email: jsilhavy@tosvarnsdorf.cz
Telefon:

Rudolf Vacek

učitel odborného výcviku

Email: rudolf.vacek@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: 412 351 990

Milan Vítek

Email: milan.vitek@spstosvarnsdorf.cz
Telefon:

Bc. Milan Vyskočil

Email: milan.vyskocil@spstosvarnsdorf.cz
Telefon: +420 603 454 848