O škole

ředitel

TOS VARNSDORF a.s. patří ve svém oboru mezi přední světové firmy. Aby udržel své postavení, ročně investuje stovky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří a využívají.

Na druhou stranu technický vývoj vytváří velké příležitosti pro lidi, kteří chtějí v životě něco dokázat, prostě být úspěšní. A právě pro takové žáky vznikla nová soukromá Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o., která zahájí svou činnost 1. 9. 2016.

Už z názvu je zřejmé, že škola je zaměřena na strojírenství a je svázána s úspěšným výrobcem obráběcích strojů. Prioritou je kvalita výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Proto TOS VARNSDORF poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami Technické univerzity v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem je kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků.

Škola je otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor. Škola spolu s firmou zajistí pro žáky nadstandardní podmínky k studiu, bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající výsledky. Jejím mottem je slogan: „neumíš – naučíme Tě, nemůžeš – pomůžeme Ti“, ale také „nechceš – odejdi“.

Jsem přesvědčen, že o absolventy školy bude mimořádný zájem, o čemž svědčí i zájem mnoha firem z regionu o spolupráci se školou. Založení vlastní školy je součástí dlouhodobé strategie společnosti TOS VARNSDORF, která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy. A právě od nich se očekává, že převezmou know-how mnoha generací varnsdorfských strojařů, zajistí další rozvoj firmy a tím i perspektivu svého růstu. Chtějme patřit mezi nejlepší.

Jan Rýdl
Předseda správní rady
TOS VARNSDORF a.s.