MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK FIRMY TOS

Studentům 2. – 4. ročníku SPŠ TOS VARNSDORF se smlouvou o motivačním příspěvku nabízí společnost TOS VARNSDORF a.s.  motivační příspěvek.

 

Podmínky pro výplatu motivačního příspěvku:

  •  Školní výsledky následovně:
    • Absence: Neomluvená absence 0
    • Tresty: Bez kázeňských trestů – TD, ŘD, snížená známka z chování
    • Prospěch: CP – celkový prospěch, POP – průměrný prospěch z odborných předmětů, OV – odborný výcvik

Motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč/měsíc

Motivační příspěvek 2 000 Kč/měsíc

CP<=2,0

CP<=2,0

POP<=1,8

POP<=2,0

OV=1,0

OV=2,0

 

Závazek studenta (zletilý / nezletilý) odpracovat po řádném ukončení studia 12 měsíců ve firmě TOS VARNSDORF a.s.

Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Mlejnková Dyntarová, personalni@tosvarnsdorf.cz, tel.: 412 351 120