Stravování

Číslo účtu pro placení stravy je: 289002305/0300, variabilní symbol je osobní číslo, které je uvedeno na modré kartičce  pro vstup do budovy.

 

Objednávání stravy je nejpozději do 12:00 hodin předcházejícího dne na stránce www.strava .cz nebo pomocí přímého odkazu na titulní webové stránce naší školy.