Vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury a vybavení odborných učeben zajistit kvalitní podmínky pro dosažení klíčových kompetencí cílové skupiny v oblasti odborného vzdělávání, podpořit rozvoj těchto kompetencí u studentů v rámci odborné výuky, podchytit zájem žáků o praktické dovednosti i v rámci zájmového vzdělávání.