Učebna elektrotechnických předmětů

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury v odborných učebnách elektrotechniky zajistit dosažení vyšších klíčových kompetencí cílové skupiny v oblasti odborného vzdělávání, podpořit rozvoj těchto kompetencí u studentů v rámci odborné výuky, podchytit zájem studentů o praktické dovednosti v rámci zájmového vzdělávání.