Učebna metrologie a technického měření

Projekt je zaměřen na vybavení odborné učebny metrologie a technického měření. Jedná se o nákup měřidel a měřicích přístrojů, které zlepší klíčové kompetence cílové skupiny v oblasti odborného vzdělávání, podpoří rozvoj těchto kompetencí u studentů v rámci odborné výuky a podchytí zájem žáků o praktické dovednosti v rámci zájmového vzdělávání.