Distanční výuka

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020 se s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající mj. i v omezení provozu středních škol, konkrétně v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Od uvedeného data probíhá na naší škole distanční vzdělávání, které je dle školského zákona pro všechny žáky povinné.

Pravidla dostančního vzdělávání jsou zveřejněna na https://www.spstosvarnsdorf.cz/cz/pro-studenty/covid-19.html, všichni žáci je obdrželi v písemné formě dne 2.10.2020.

Organizace distančního vzdělávání, praktického vyučování a praktické přípravy v období od 5.10. do 16.10.2020 je dána upraveným Covid-rozvrhem v systému BAKALÁŘ.

 

Ing. František Hricz

ředitel

Články ze školy