Odborná přednáška na téma frézování

V úterý 9. 11. se třídy 4. ST a 4. MS shromáždily v učebně odborných strojírenských předmětů – na naší „osmičce“ proto, abychom se konečně po dvouleté odmlce způsobené pandemií, sešli se zástupcem firmy Walter panem Rálkem.

Odborník z praxe pan Rálek nejen přednesl vyčerpávající výklad o firmě Walter, jejím výrobním programu, ale hlavně zopakoval podstatu nejrozšířenější metody třískového obrábění – frézování.

Na ukázku přivezl celou řadu nástrojů, vysvětlil používání v praxi a seznámil s novinkami ve strojírenské výrobě. Do besedy se aktivně zapojili i studenti nesčetnými dotazy.

Myslím, že v rámci přípravy studentů čtvrtých ročníků na maturitní zkoušky, byla přednáška velkým přínosem.                                                                

Ing. Jitka Pagáčová

Články ze školy