Profesní kvalifikace

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu byla škole udělena autorizace pro profesní kvalifikace  OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ a ELEKTROMECHANIK/ELEKTROMECHANIČKA pro TZ.

Podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání může naše škola jako autorizovaná osoba provádět za úplatu zkoušky z uvedených Profesních kvalifikací, příp. realizovat přípravné kurzy k těmto zkouškám. Po úspěšném složení zkoušek získá absolvent CERTIFIKÁT O PROFESNÍ KVALIFIKACI jako jedné z podmínek pro přihlášení k Závěrečné zkoušce daného oboru a získání Výučního listu i bez každodenní pravidelné docházky do školy.

Bližší informace podá studijní oddělení SPŠ TOS VARNSDORF.