První maturitní ples SPŠ TOS

Na sv. Valentýna se konal první maturitní ples Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf na Lidové zahradě ve Varnsdorfu, v rámci kterého  maturanti uspořádali dražbu květin a výtěžek v celkové výši 15 200 Kč pak studenti se svým třídním učitelem Jiřím Bajanem a Jitkou Vamberovou předali Mateřské škole Čtyřlístek ve Varnsdorfu, do které dochází přes 30 hendikepovaných dětí z celého Šluknovského výběžku. Jedná se o děti, které mají problémy s porozuměním řeči, mají sluchové, zrakové, tělesné i mentální postižení a jsou zde i  děti s poruchou autistického spektra.

 

Šest zástupců maturantů  předalo  při osobní návštěvě školky přímo do rukou paní ředitelce Veronice Strolené poukaz s vydraženou částkou. Děti jim za to poděkovaly krátkým a milým vystoupením.

Velké poděkování patří paní Jitce Vamberové z Květinky U pošty - Vamberovi, která květiny vybrala, uvázala a pro dražbu na plese věnovala zdarma.

 

„Jsem rád, že kluci s nadšením a ochotou souhlasili s návrhem udělat v rámci maturitního plesu i něco prospěšného,“ vysvětluje třídní učitel Jiří Bajan a upřesňuje: „Formou dražby květin s divácky atraktivní promenádou se svými partnerkami – dívkami doslova nadchli přítomné v sále a tím se podařilo vydražit úctyhodnou částku. Samozřejmě bych chtěl touto cestou poděkovat hlavně dárcům z řad rodičů a zástupců firmy TOS, kteří se dražby aktivně finančně zúčastnili.“

 

 

Na celé akci je zajímavé to, že se jednalo o třídu čistě chlapeckou - na maturitním plesu bylo ošerpováno 21 studentů čtvrtého ročníku oboru Strojírenství a Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů. Jedná se o první maturitní ročník soukromé střední školy, která byla zřízena firmou TOS Varnsdorf přímo v areálu firmy a její činnost byla zahájena v září roku 2016, škola má 3 maturitní i učňovské obory  a vzdělávání se nese v duchu progresivního motta: „neumíš – naučíme Tě, nemůžeš – pomůžeme Ti“, ale také „nechceš – odejdi“.

 

A nyní  již zbývá jen dodat: Přejeme maturantům hodně úspěchů v nadcházejícím zkouškovém období!

 

Za rodiče žáků Mgr. Dana Štefáčková