Slavnostní zahájení školního roku 2023/24

Slavnostní zahájení pro první ročníky proběhlo v aule školy. Nové žáky přivítal ředitel školy ing. František Hricz. Dále pak za zřizovatele výrobní ředitel ing. David Nejedlý. Po přivítání se pak odebrali spolu se svými třídními učiteli do kmenových tříd. 

Všem studentům přejeme to, aby klidným a příjemným byl nejen první den, ale i všechny další. Prvním ročníkům rychlou adaptaci a končícím pak hodně štěstí u závěrečného zúčtování.