Vyřazení prvních absolventů

Dne 19.6. 2019 proběhlo za účasti statutárního ředitele ing. Jana Rýdla ml. a výrobního ředitele ing. Davida Nejedlého slavnostní vyřazení prvních absolventů učebních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Před třemi lety do tohoto ročníku nastoupilo 21 žáků, z nich 13 úspěšně završilo svá studia a mohlo převzít výuční list spolu s vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Do jejich dalšího života jim přejeme mnoho štěstí nejen v profesním, ale i osobním životě.

Za fotografie děkujeme ing. Plaňanskému

Články ze školy