Výsledky didaktických testů

Protokoly o výsledcích didaktických testů jsou k dispozici u třídní učitelky.