Budoucnost technického vzdělávání

Článek (celý text PDF) uveřejněný v časopise Svět strojírenské techniky č. 2 / 2016, který vydává Svaz strojírenské techniky.