Adaptační kurz třídy 1.MSE

Již čtvrtým rokem na začátku školního roku proběhl seznamovací pobyt pro první ročníky. Jeho cílem je, aby se žáci spolu se svojí třídní učitelkou poznali i jinde, než ve školních lavicích. Součástí kurzu snaha o vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky a stmelení kolektivu. To, že se to ve třídě 1.MSE povedlo, se můžete nejen dočíst v básni, kterou napsali sami žáci, ale i vidět na fotkách z jednotlivých aktivit. 

 

ADAPTAČNÍ KURZ TŘÍDY 1. MSE

Adapťák, adapťák ……….

Ušli jsme cesty flák.

Že se někdo v chatě válí?

Pozor! Nikdo nezahálí.

Běží student po lese,

pozor všichni třeste se!

Slaňování, střelba, běh,

pro nás jasná věc.

Z každého z nás je teď sportovec.

Stala se z nás dobrá parta,

a to můžem říci s klidem,

že to není žádný kec.

Při soutěžích jsme si věděli vždy rady

a díky paní kuchařce jsme netrpěli vůbec hlady.