Exkurze v Metalurgii

V pátek 25. 3. 2022 jsme s další třídou, tentokrát 3. MS, navštívili opět v rámci výuky předmětu Strojírenská technologie slévárnu v Rumburku. Dceřina společnost firmy TOS a. s. - Slévárna METALURGIE Rumburk s.r.o. nás opět doslova přijmula s otevřenou náručí. Studentům byl poskytnut nejen vyčerpávající výklad o chodu firmy, ale i vynikající občerstvení a upomínkové předměty.

Studenty jako vždy nejvíce zaujal odpich litiny a následné odlévání do v zemi uložené pískové formy. Prošli jsme celým provozem a žáci se dozvěděli  mnoho zajímavého. Studenti kladli našemu průvodci hodně zvídavých otázek týkajících se celé výroby i možnosti využití svých znalostí v budoucnu, tedy při hledání svého uplatnění po ukončení studia.

Jelikož je rumburská slévárna jednou z největších v republice, jistě to byl velký a v mnohém poučný zážitek. Exkurze umožnila studentům ověřit znalosti získané ze školy.

Poděkování za bezchybný průběh exkurze náleží Ing. Václavu Kročilovi.

Ing. Jitka Pagáčová

Články ze školy