Návštěva veletrhu v Brně

Dne 5. 10. 2022 bylo umožněno vybraným studentům zúčastnit se Mezinárodního strojírenského veletrhu, který patří mezi nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Studenti rádi využili této možnosti a se zájmem se byli podívat na novinky ve strojírenství a v elektrotechnice. Hlavním tématem letošního MSV byla digitalizace výroby, nakládání s materiálními zdroji, 3D tisk. Během veletrhu probíhala pro vybrané studenty soutěž v programování CNC obráběcích strojů.

V rámci veletrhu se konala i soutěž v programování CNC strojů. Naší školu reprezentovali 2 studenti v programování v systému SIEMENS a 1 student na systém HEIDENHAIN. V programování HEIDENHAIN se Zdeněk Kalvoda umístil ve středečním soutěžním odpoledni na 3. pozici a v systému SIEMENS jsme obsadili 4. a 5. pozici Petr Panáček, resp. Daniel Richter. Dle vyjádření hodnotících pořadatelů se nikomu ze soutěžících studentů nepodařilo propracovat program do takové hloubky, jako studentům ze SPŠ TOS Varnsdorf. Ale bohužel, vzhledem k rozsahu programu i na úkor času jsme se umístili na již zmíněných pozicích. Pro studenty bylo pro jejich dalším studiu motivující nejen slušné umístění, ale i pochvalné vyjádření hodnotící komise.

Při prohlídce expozic vystavujících firem nemohl být vynechán stánek mateřské firmy TOS Varnsdorf a.s., kde žáci získali informace o výrobním programu firmy od nejvyššího vedení.

Návštěva veletrhu byla přínosná nejen pro výuku odborných předmětů, ale byla i inspirací pro rozhodování o dalším studiu a profesním zaměření studentů.

Ing. Jitka Pagáčová, Ing. Soňa Bednářová