Navštívili jsme TUL

Studenty čtvrtého ročníku čeká za nedlouho nejen první velká životní zkouška - maturita, ale stojí také před rozhodnutím, kde ve studiu pokračovat. Dříve než si tuto volbu dokonale rozmyslí, měli jedinečnou příležitost, navštívit Technickou univerzitu v Liberci. I přes to, že ostatní žáci měli tento den volno, zájem o exkurzi ze strany studentů byl velký.

V pátek 18. 11. 2022 jsme se tedy sešli v půl desáté na Studentském náměstíčku TUL, kde na nás již čekal pan proděkan Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. Vzájemně jsme se přivítali a zamířili do zasedací místnosti, kde nám byla představena TUL a její studijní program.

Vzhledem k oborům, které máme v maturitním ročníku - mechanik seřizovač a mechanik elektrotechnik, se návštěva VŠ týkala především prohlídky laboratoří.

 Exkurzi, včetně odborného výkladu, jsme začali dle perfektně připraveného programu v laboratoři  brzdového stanoviště a pohonné jednotky powertrain, následovala prohlídka laboratoře aplikované mechaniky. Pak jsme se přemístili do laboratoře 3D tisku. Tady byl zájem studentů opravdu obrovský.
Následně proběhla prohlídka laboratoře obrábění a prohlídka laboratoře robotiky, pohonných systémů a strojového vidění. Třešničkou na závěr byla prohlídka laboratoře ŠKODA AUTO (Unilab), kde studenti uplatnili i znalost anglického jazyka.

A aby naši žáci okusili pravý studentský život, exkurze byla zakončena obědem ve studentské menze.

Jednoduše shrnuto –  byli jsme nadšeni.

Tímto také patří velké poděkování panu proděkanovi Ing. Běhálkovi a celému realizačnímu týmu za perfektně a pečlivě připravený průběh naší individuální návštěvy TUL.

Ing. Pagáčová Jitka, Ing. Bajan Jiří