Přijímací řízení

Ve složce PRO UCHAZEČE byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.