Soutěž ve 3D tisku na Technické univerzitě v Liberci

V pátek 1. 12. 2023 se naši studenti Matěj Karman, Jan Štrupl a Filip Rejna, z oboru Strojírenství, zúčastnili druhého kola soutěže středoškoláků ve 3D tisku, kterou pořádala Strojní fakulta Technické univerzity v Liberci.

Do soutěže se přihlásilo více než 20 týmů, ze kterých bylo následně po uvážení odborné poroty vybráno finálních 14 družstev.

Úkolem bylo zkonstruovat vlastní 3D model technického výrobku, ten následně vytisknout na 3D tiskárně a poté předvést před publikem, které bylo hlavně složeno z konkurenčních týmů.

Mezi jednotlivými prezentacemi nechybělo bohaté občerstvení, které pro nás Technická univerzita připravila. Součástí byl také dar pro každého účastníka.

Náš tým Tosáků vytvořil model Kardanové hřídele, ke které byl připojen vlastní model elektromotoru a hřídel tak mohla být poháněna. Členové týmu předvedli výbornou prezentaci svého projektu a ve finále sklidili úspěch ve formě pochval a uznání. I když se zmíněný výtvor mohl rovnat konkurenci, tak se do finálního výběru o ceny nedostal. Úspěch to byl každopádně významný a kluci načerpali velké množství inspirace do dalších let a dalších soutěží. Vítězové si svůj úspěch skutečně zasloužili. Výtisky, které zde byly předvedeny, dosahovaly vysokých kvalit z hlediska techniky. Pohled to byl skutečně nádherný a práce studentů velmi precizní.

 Více informací ohledně průběhu soutěže a další fotografie jsou k nalezení na Facebooku Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci.

 

Bc. Martin Horčík