Z Varnsdorfu k Mont Blancu a zpět

    Ve dnech 18. až 22. září se naši žáci již potřetí zúčastnili poznávacího zájezdu. Tentokrát bylo cílem naší cesty Švýcarsko. Zájezd „Švýcarskem k Mont Blancu“ se uskutečnil ve spolupráci s cestovní kanceláří Protravel. První den jsme navštívili čokoládovnu Mansion Callier, kde jsme mohli ochutnat místní čokoládu. Dalším cílem byla sýrárna v Gruyéres opět spojena s ochutnávkou a poté malebné městečko Vevey.

   Druhý den jsme zavítali k Ženevskému jezeru, konkrétně na středověký hrad Chillon. Zde jsme si prohlédli mimo jiné podpis známého básníka George Lorda Gordona Byrona, vyrytého do jednoho ze sloupů. Návštěva hradu Chillon a příběh zde uvězněného francouzského převora a ženevského vlastence Francoise Bonivarda, Byrona inspirovali k napsání lyricko-epické poemy Vězeň chillonský. Po prohlídce hradu jsme se přesunuli do města Montreux, kde po jistou část svého života pobýval zpěvák britské skupiny Queen, Freddie Mercury. Na jeho památku zde byla v roce 1996 odhalena jeho socha. Po krátké procházce a odpočinku u Ženevského jezera jsme se vydali do Ženevy. Zde jsme si mimo jiné prohlédli i jeden ze symbolů Ženevy, vodotrysk Jet E´dau, který tryská až do výšky 140 metrů.

   Poslední den nás čekal výlet lanovkou na Aguille du Midi. Tato lanovka dodnes drží světový rekord jako kabinová lanovka s největším převýšením. Výchozí bod lanovky se nachází v nadmořské výšce 1035 m, odtud pokračuje do stanice Plan de l'Aiguille ve výšce 2317 m a poté do nejvyššího bodu ve výšce 3777 m. Cesta dále pokračuje výtahem na vrchol hory (3842 m) kde se nachází vyhlídková plošina. Zde jsme si mohli vyzkoušet tzv.“Krok do neznáma“, tzn. vstoupit do výklenku 12 mm tlustého skla, který doslova trčí nad kilometrovou propastí. Posledním bodem naší výpravy měla být ledovcová jeskyně Mer de Glace. Bohužel teplotní podmínky nám neumožnili ji navštívit. I přesto nás čekal pěkný zážitek v podobě jízdy vlakem, z nějž byl krásný výhled na Alpy. Zájezd jsme zakončili prohlídkou města Chamonix a poté jsme se vydali směr Česká republika.

Ivana Lassigová