Zahájení školního roku

Školní rok 2023/24 bude zahájen dne 4.9.2023. 

Zahájení pro 2. - 4. ročníky bude v 8:10 hod. v kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení pro první ročníky proběhne v aule školy.

V 9:30 hod se všichni dostaví na vrátnici firmy TOS a společně přejdou do budovy SPŠ TOS. Rodiče žáků jsou srdečně vítáni.