Školní rok 2020/2021 končí

Je za námi školní rok 2020/21. I když by poněkud zvláštní a nestandardní, podařilo se žákům závěrečných ročníků úspěšně složit maturitní nebo závěrečné zkoušky. Na jejich cestě životem jim přejeme hodně štěstí - a pánové, pravou......