To nejlepší z Anglie

První říjnový týden vyjeli žáci školy na poznávací zájezd: „To nejlepší z Anglie“. Během čtyř dnů navštívili mnoho zajímavých míst.

První zastávka byla v Bruselu, kde si prohlédli Atomium a na lodičkách i pěšky poznali nádherné historické město Bruggy. První noc byli ubytovaní v hotelu v blízkosti přístavu Calais. Do Anglie se přepravili vlakem.

První zastávka byla u památníku Battle of Britain Memorial. Následně se přesunuli do městečka Rye, kde se prošli malebnými uličkami historického přístavního města. Cestou do Brightonu se zastavili na nádherných útesech Beachy Head. V Brightonu pak část navštívila mořské akvárium Sea Life a část palác Royal Pavillon. Po dlouhém dni pak jeli plni očekávání přespat do svých anglických rodin, kde strávili i následující dvě noci.

Druhý den začali putování na středověkém hradě Warwic Castle a po prohlídce hradu se přesunuli do Oxfordu na prohlídku jedné z mnoha kolejí Christ Curch College.

Třetí den začal den návštěvou historického města Salisbury s gotickou katedrálou. Při prohlídce pravěkého monumentu Stonehenge jim trochu nepřálo počasí. Ve městě Portsmouth vystoupali na  vyhlídkovou věž Spinnaker Tower.

Poslední den byl věnován Londýnu s návštěvou muzea voskových figurín Madame Tussauds, London Eye a večerní projížďce na řece Temži.