Učebna CAD a CAM

Moderně vybavená učebna pro výuku programování  CNC strojů, technického kreslení a modelování.