Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů

Co se naučíš?

 • pracovat s technickou dokumentací, strojírenskými výkresy a výrobní dokumentací,
 • obrábět materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi
 • seřizovat běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek pro vykonávání středně náročných technologických operací
 • vytvářet programy pro CNC stroje
 • komunikovat v cizích jazycích
 • učební plán ke stažení zde

Kde se uplatníš?

 • zejména ve strojírenství, které je v našem městě a regionu zastoupeno mnoha středními i menšími firmami
 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • při organizaci provozních činností

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • jako mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (ale i tvářecích, svařovacích, dělení materiálu, zpracování plastů apod.)
 • při korigování a modifi kaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů
 • jako strojírenský technik - mechatronik
 • jako obráběč kovů, programátor a operátor CNC strojů
 • při zahraniční montážní a technické činnosti

Jak dlouho budeš studovat?

 • 4 roky v denní formě vzdělávání

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • úspěšně ukončená základní škola s nadprůměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru

Jaký je způsob ukončení vzdělávání?

 • vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, její konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace?

 • dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce
 • v rámci studia tohoto oboru žáci konají ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku oboru s výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • v případě úspěšného složení praktické zkoušky Certifikát TOS VARNSDORF a.s. o dovednostech práce na CNC strojích
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence v oblasti práce na CNC strojích

Můžeš dále studovat na vysoké škole?

 • úspěšně složená maturitní zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu na vysoké škole, vhodné jsou TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČVUT Praha

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?