Mechanik elektrotechnik – mechatronik

Co se naučíš?

 • provádět elektroinstalační práce na strojích a zařízeních,
 • navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody,
 • navrhovat a zhotovovat plošné spoje
 • obrábět různé materiály
 • provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektromechanických zařízeních a přístrojích
 • provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky
 • číst a tvořit technickou dokumentaci
 • učební plán ke stažení zde

Kde se uplatníš?

 • při montáži, oživování, seřizování, servisu a obsluze elektromechanických zařízení, elektrických strojů, přístrojů, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, robotiky, při programování řídicích systémů

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • jako elektromechanik
 • mechanik elektronik
 • elektrotechnik
 • konstruktér
 • revizní technik
 • servisní technik
 • programátor řídicích systémů
 • technik elektronických zařízení
 • provozní technik
 • školící technik

Jak dlouho budeš studovat?

 • 4 roky v denní formě vzdělávání

 Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • oprávnění provádění prací dle vyhl. 50.

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • úspěšně ukončená základní škola s nadprůměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání v tomto oboru?

 • dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce
 • v rámci studia tohoto oboru žáci konají ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku oboru s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence v oblasti práce na CNC strojích
 • osvědčení o způsobilosti dle vyhl. 50

Můžeš dále studovat na vysoké škole?

 • úspěšně složená maturitní zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu na vysoké škole, vhodné jsou TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČVUT Praha