Strojní mechanik – montér

Co se naučíš?

 • zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je
 • upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je
 • opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnosti
 • obsluhovat strojní zařízení
 • svařovat kovové materiály
 • komunikovat v cizím jazyce

Kde se uplatníš?

 • základními povoláními jsou provozní zámečník, montér a strojní zámečník
 • stavební zámečník, montér ocelových konstrukcí
 • kontrolor strojírenských výrobků

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • provozní zámečník
 • montér
 • strojní zámečník
 • kontrolor strojírenských výrobků

Jak dlouho budeš studovat?

 • 3 roky v denní formě vzdělávání

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s výučním listem

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • každý uchazeč musí absolvovat přijímací pohovor
 • úspěšně ukončená základní škola s alespoň průměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru Jaký je způsob ukončení vzdělávání?
 • vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace?

 • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list vydaný firmou TOS VARNSDORF a.s.
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence ve zvoleném oboru

Můžeš dále studovat?

 • budou-li v průběhu studia Tvé studijní výsledky na potřebné úrovni vyžadované u maturitních oborů, bude Ti v případě Tvého zájmu umožněno přestoupit do maturitního oboru
 • úspěšně složená závěrečná zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu nástavbového oboru na střední škole, které je zakončené maturitní zkouškou

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?