Obráběč kovů – operátor CNC strojů

Co se naučíš?

 • používat technickou výkresovou a technologickou dokumentaci, pořizovat náčrty zhotovovaných dílů
 • obrábět materiály, znát jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti
 • určovat vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů
 • provádět jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
 • upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance
 • volit a používat nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky, podle stanoveného postupu výroby
 • nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků,
 • obrábět technologicky nesložité obrobky na základních druzích konvenčních obráběcích strojů a na číslicově řízených obráběcích strojích, včetně provádění korekcí programů
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu obráběných a obrobených součástí
 • komunikovat v cizím jazyce
 • učební plán ke stažení zde

Kde se uplatníš?

 • při zpracování kovů ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • obsluha číslicově řízených obráběcích strojů
 • univerzální obráběč
 • soustružník, frézař, brusič, vrtař

Jak dlouho budeš studovat?

 • 3 roky v denní formě vzdělávání

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s výučním listem

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
 • každý uchazeč musí absolvovat přijímací pohovor
 • úspěšně ukončená základní škola s alespoň průměrným prospěchem
 • zájem o obor a práci v oboru

Jaký je způsob ukončení vzdělávání?

 • vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, praktickou, ústní), její konání se řídí platnými předpisy

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace?

 • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list vydaný firmou TOS VARNSDORF a.s.
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence v oblasti práce na CNC strojích

Můžeš dále studovat?

 • budou-li v průběhu studia Tvé studijní výsledky na potřebné úrovni vyžadované u maturitních oborů, bude Ti v případě Tvého zájmu umožněno přestoupit do maturitního oboru
 • úspěšně složená závěrečná zkouška dává všem uchazečům možnost přihlásit se ke studiu nástavbového oboru na střední škole, které je zakončené maturitní zkouškou

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?