Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Co se naučíš?

 • opravovat a uvádět do provozu elektrické a elektronické části strojů a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a automatů
 • demontovat, opravovat a funkčně sestavovat běžné mechanismy nebo části elektrických, elektro mechanických, pneumatických a hydraulických částí strojů
 • provádět montážní, opravárenské, údržbářské a diagnostické práce na elektromechanických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • provádět elektrotechnická i mechanická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky
 • číst technickou dokumentaci
 • učební plán ke stažení zde

 

Kde se uplatníš?

 • v pracovních pozicích zabezpečujících kvalifikované montážní a servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích
 • v oborech průmyslové automatizace, automatických výrobních linek, robotizovaných pracovišť, měřicí a regulační techniky, procesorové techniky v technických zařízeních a přístrojích

 

Na jakých pozicích můžeš pracovat?

 • elektromechanik
 • elektrotechnik
 • servisní technik
 • provozní technik

 

Jak dlouho budeš studovat?

 • 3 roky v denní formě vzdělávání

 

Jakého stupně vzdělání dosáhneš?

 • střední vzdělání s výučním listem
 • zkoušku z vyhl. 50

 

Jaké jsou podmínky přijetí ke vzdělávání v tomto oboru?

 • alespoň průměrný prospěch na základní škole
 • zájem o obor a práci v oboru
 • zdravotní způsobilost

 

Jaké dostaneš potvrzení dosaženého vzdělání v tomto oboru?

 • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list vydaný firmou TOS VARNSDORF a.s.
 • osvědčení o způsobilosti dle vyhl. 50
 • mezinárodní průkaz EUROPASS dokladující získané kompetence ve zvoleném oboru

 

Kde si můžeš prohlédnout ŠVP oboru?