Praktická výuka

Dílny odborného výcviku slouží pro výuku žáků prvních ročníků. Od druhého ročníku pak odborný výcvik probíhá částečně v dílnách a částečně na provozních pracovištích smluvních partnerů.