Učebny jazyků

Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Slovní zásoba se ve vyšších ročnících rozšiřuje o odborné termíny daného oboru.